Joint Support Ship (JSS) - Navy Inside Navy Inside

U bent hier

Joint Support Ship (JSS)


Zr.Ms. Karel Doorman

Het Joint Support Ship is het grootste schip van de Nederlandse marine en wordt gebruikt voor bevoorrading op zee, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning.

Specificaties

27800 ton
Totale waterverplaatsing
120 (+129)
Bemanningsleden aan boord
18 knopen
Maximale snelheid
204,7m x 30,4m x 7,6m
Lengte x breedte x diepgang

Multifunctioneel platform

In de jaren ’90 werd er gezocht naar een vervanger van de verouderde bevoorrader Zr.Ms. Zuiderkruis. Er werd gezocht naar een bevoorradingsschip dat de oude dame kon vervangen. In 2004 werd de vraag gesteld of deze nieuwe bevoorrader naast bevoorrading capaciteiten ook moest beschikken over voorzieningen voor helikopteroperaties en logistieke ondersteuning voor landoperaties. Aanvankelijk werd besloten dat deze extra voorzieningen te duur zouden zijn, maar werden na het inzien van het toenemende belang van ondersteuning van landoperaties toch erkend. Het nieuwe schip zou in 2012 in dienst moeten komen, maar door diverse bezuinigingsronden werd de oplevering uitgesteld. Uiteindelijk werd het nieuwe JSS, de Zr.Ms. Karel Doorman pas in 2015 in dienst gesteld.
Het nieuwe JSS is gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Het casco is gebouwd in Roemenië en de afbouw vond plaats in Nederland. Door bezuinigingen was er voor de afbouw van het JSS al sprake van een eventuele verkoop. Nederland zou met de verkoop van het nieuwe schip in de problemen komen: De Zr.Ms. Amsterdam voldeed niet meer aan normen, waardoor de Nederlandse marine zonder bevoorradingscapaciteit dreigde te zitten. In 2013 werden deze plannen teruggedraaid. Indien de “Zr.Ms. Amsterdam” verkocht zou worden, kon de Zr.Ms. Karel Doorman in dienst worden gesteld voor de Nederlandse marine. Een andere voorwaarde was dat het nieuwe schip voornamelijk gebruikt zou worden voor bevoorrading op zee. Er moest gezocht worden naar een internationale samenwerking, om het schip kostendekkend te maken.
In juli 2015 werd bekend gemaakt dat de Nederlandse marine zou gaan samenwerken met de Duitse marine: het Duitse Seebataillon zou gaan samenwerken met de Nederlandse marine, waarbij Duitsland gebruik kan maken van het JSS. Door het beschadigen van de hoofdmotoren in 2016, werd deze samenwerking bemoeilijkt. Na beoordeling van de schade bleek dat het schip ruim een jaar buiten dienst zou komen.
Nederland zet de Karel Doorman in voor de maritieme bevoorradingsfunctie. Voor het strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning is de Nederlandse marine opzoek naar internationale samenwerkingspartners.
Voor de bevoorrading op zee (BOZ) heeft het schip twee BOZ-masten. Er is een mogelijkheid om het schip uit te rusten met twee extra BOZ-masten. Er is opslagcapaciteit voor scheepsdieselolie en helikopterbrandstof.
Het JSS heeft onder het helikopterdek een groot laaddek. Hier kunnen voertuigen en goederen opgeslagen worden. Om de goederen en voertuigen van het laddek naar het helikopterdek te verplaatsen heeft het schip een goederenlift. Voor het in-, en uitladen van goederen en materieel is een aan stuurboordzijde een roll-on-roll-offklep. Naast deze klep bevind zich een landing beach in de vorm van een helling, die het mogelijk maakt om landingsvaartuigen te bevoorraden.

Wapens en mogelijkheden

Integrated Mast Module

De Integrated Mast Module is voorzien van camera-, radar- en communicatieantennesystemen. Het onderste gedeelte van de mast is uitgerust met de Smile radar. Dit is een niet roterende zoekradar voor de lange afstand. De midden sectie van de mast biedt plaats aan het ICCAS communicatiesysteem en de Gatekeeper. Dit waarnemings- en alarmeringssysteem maakt het mogelijk om 360 graden met infrarood- en hoge resolutie camera’s te observeren. Het systeem kan zelfstandig objecten detecteren en identificeren. Bovenop de mast zit onder de Satcom bol de Seastar Active Active Phased Array Radar. Deze wordt gebruikt voor oppervlakte surveillance voor kleinere afstanden en maakt het mogelijk om kleine vaartuigen waar te nemen tussen de golven.

Nabijheidsverdediging

De Karel Doorman is dusdanig bewapend dat het schip zelf verdedigd kan worden. Het JSS is uitgerust met twee goalkeeper Close-in-weapon-systems voor de nabijbescherming. Dit snelvuurkanon kan 4200 kogels per minuut vuren. Het systeem heeft een bereik tussen de 350 en 1000 meter. Daarbij is het schip uitgerust met twee 30mm Marlin kanons. Dit wapen kan op afstand worden bestuurd en wordt ingezet tegen “Fast Incoming Assault Crafts”. Tevens is het schip uitgerust met vier Hitrole kanons. Dit wapen wordt gebruikt tegen doelen op zee en is op afstand te besturen.

Beeldbank

Afbeeldingen van deze klasse schepen