Marine opleidingsvaartuig (MOV) - Navy Inside Navy Inside

Marine opleidingsvaartuig (MOV)


Van Kinsbergen

De “Van Kinsbergen” is een opleidingsvaartuig van de Nederlandse marine. Het schip wordt gebruikt voor de nautische praktijktraining van adelborsten, leerlingen van de operationele school en studenten van civiele zeevaartscholen. Het MOV heeft twee bemanningen: een militaire en een civiele en is sinds 1999 operationeel.

Specificaties

600 ton
Totale waterverplaatsing
5
Bemanningsleden aan boord
12 knopen
Maximale snelheid
41,5m x 9,2m x 3,3m
Lengte x breedte x diepgang

Opleidingsvaartuig

Voor de "Van Kinsbergen" werd de "Zeefakkel" gebruikt voor de nautische praktijkvorming. De "Zeefakkel" was een oude hydrografisch opnemingsvaartuig uit 1951 en werd vanaf 1972 gebruikt als instructieschip. Het vaartuig was verouderd en voldeed niet aan de eisen om als instructieschip te dienen. In 1997 werd begonnen met de ontwikkeling van een nieuw instructieschip. De "Zeefakkel" werd in 1999 uit dienst genomen en aan het zeekadettenkorps van Hellevoetssluis in bruikleen gegeven. Daar doet het schip sinds 2000 dienst als korpsschip.
In 1998 werd de kiel van het marine opleidingsvaartuig "Van Kinsbergen" gelegd. Het schip werd gebouwd door Damen Shipyards te Gorinchem en werd in 1999 in dienst gesteld. Het opleidingsvaartuig was ten opzichte van haar voorganger moderner, ruimer en geschikt voor opleidingen.
Het opleidingsvaartuig is geheel ontworpen om te fungeren als opleidingsplatform. Naast de navigatiebrug, is het vaartuig uitgerust met een secundaire brug voor trainingen. Deze brug is uitgerust met navigatiemiddelen en kaartentafels. Het schip is geschikt om veilig af- en ontmeermanoeuvres te oefenen en is uitgerust met een RHIB. Het schip biedt plaats aan zestien cursisten.

 

Beeldbank

Afbeeldingen van deze klasse schepen

Gerelateerde pagina's