Torpedowerkschip - Navy Inside Navy Inside

U bent hier

Torpedowerkschip


Mercuur (A900)

Zr.Ms. Mercuur is een torpedowerkschip van de Nederlandse marine. De primaire taak van het schip is het ondersteunen van de onderzeeboten: het oefenen met torpedo’s en bevoorraden van de onderzeeboten. De Zr.Ms. Mercuur is sinds 1987 in dienst bij de Nederlandse marine.

Specificaties

1400 ton
Totale waterverplaatsing
39
Bemanningsleden aan boord
14 knopen
Maximale snelheid
64,8m x 12m x 4,3m
Lengte x breedte x diepgang

Ondersteuning voor onderzeeboten

In de jaren ’70 was het verouderde torpedowerkschip de "Hr.Ms. Mercuur" toe aan vervanging. De mijnenveger van de “Onversaagdklasse” was in 1954 in dienst gesteld en in 1973 omgebouwd tot torpedowerkschip. Het oude schip was niet toereikend uitgerust om aan de taak als torpedowerkschip te voldoen en dus werd er in 1977 een plan opgesteld voor een nieuw schip, met eveneens de naam "Mercuur".
Om aan de taken te voldoen, kreeg het ontwerp van het nieuwe torpedowerkschip een speciale hijsinstallatie, waarmee torpedo’s aan dek gehesen konden worden via een opening aan de achterzijde van het schip. Het schip werd uitgerust met een inrichting voor het lanceren van de MK48 torpedo en was hiermee het enige Nederlandse oppervlakteschip met deze mogelijkheid.
In 1985 werd begonnen met de bouw van de Zr.Ms. Mercuur. Het schip werd gebouwd door de Koninklijke Maatschappij de Schelde (KMS). Het schip werd in 1987 in dienst gesteld.
Het torpedowerkschip heeft een taak om als torpedowerkschip de onderzeeboten van de Walrusklasse te ondersteunen. Dit kan zij doen door als oefendoel te fungeren, waarbij de torpedo vanuit de onderzeeboot onder het torpedowerkschip door wordt geschoten. De Zr.Ms. Mercuur is uitgerust met een navigatieradar en een passieve sonar. Met deze sonar heeft het torpedowerkschip de mogelijkheid om reeds afgeschoten torpedo’s te volgen en te bergen. Het torpedowerkschip heeft tevens een taak bij het testen van de torpedobuizen van de onderzeeboten.
Het schip opereert tijdens oefeningen met onderzeeboten als veiligheidsschip. Hierbij controleert de het torpedowerkschip het operatiegebied op oppervlaktevaartuigen. Indien een onderzeeboot naar de oppervlakte wilt stijgen, zorgt het torpedowerkschip ervoor dat het operatiegebied vrij is van scheepvaart.
Zr.Ms. Mercuur lag vanaf 2014 aan de ketting. Door achterstallig onderhoud werd het schip als niet zeewaardig verklaard. In 2015 volgde een instandhoudingsprogramma, om het schip tot 2025 in de vaart te houden. Bij deze modernisering werd de volledige brug vernieuwd, alsmede diverse verblijven en ziekenboeg. Het schip is medio 2017 weer in de vaart gekomen.

 

Beeldbank

Afbeeldingen van deze klasse schepen